fvhintf/fvhintf.h fájlreferencia

Interface funkciók az FVH program és az RKFA rendszer közt. Részletek...

Ugrás a fájl forráskódjához.

Függvények

long __stdcall FI_Initialize (const char *user, const char *psw, const char *db_alias, long show_login_dlg, const char *xsd_file)
 Modul inicializálás.
long __stdcall FI_Terminate ()
 modul zárás, erőforrások szabadítása
long __stdcall FIWriteXmlStream (const char *filename, const char *xmldata, char **result)
 ügyfél és jármű törzsadatok rögzítése az FVH adatbázisban
long __stdcall FIReadXmlStream (const char *filename, const char *xml_query_params, char **xml_data)
 gépjármű és ügyfél adat(ok) lekérdezése
const char *__stdcall FIGetErrorText ()
 utolsó hibaszöveg lekérdezés


Részletes leírás

Interface funkciók az FVH program és az RKFA rendszer közt.

A modul használatára egy mintaprogram.

#include "../fvhintf/fvhintf.h"
#include <stdio.h>


int main(int argC, char* argV[])
{
    char *xml;
    FILE* out;
    long retval;
    
    // Nem léptetjük be a felhasználót,
    retval = FI_Initialize("zk", "super", "zkkulso", 0);
    if (FI_OK != retval)
    {
        fprintf(stdout, "Hiba történt inicializálás közben!\nHibakód: %i\nHibaszöveg:\n  %s\n",
            retval, FIGetErrorText());
        return retval;
    }
    // A megadott paraméter szerint lekérdezzük az adott rendszámú autó-adatokat.
    retval = FIReadXmlStream("rendszam", argV[1], &xml);
    if (FI_OK != retval)
    {
        fprintf(stdout, "Hiba történt a rendszám szerinti lekérdezés közben!\nHibakód: %i\nHibaszöveg:\n  %s\n",
            retval, FIGetErrorText());
        return retval;
    }
    // A kapott adatokat kiírjuk egy fájlba.
    out = fopen("testing.xml", "w");
    fputs(xml, out);
    fclose(out);
    // lezárjuk a kapcsolatot a fvhinf modullal.
    return FI_Terminate();
}

Függvények dokumentációja

long __stdcall FI_Initialize const char *  user,
const char *  psw,
const char *  db_alias,
long  show_login_dlg,
const char *  xsd_file
 

Modul inicializálás.

Kötelető meghívni az első lekérdezés, vagy adatfeltöltés előtt. A hívás elmulasztása a FI_NOT_INITIALIZED hibát eredményezi a további funkciók használata esetén.

Paraméterek:
user felhasználónév vagy üres sztring
psw jelszó vagy üres sztring
db_alias adatbázis neve vagy üres sztring
show_login_dlg 
 • 0 esetén a fenti paraméterekkel fog a modul bejelentkezni az adatbázisba
 • 1 esetén a felhasználó adja meg a bejelentkezési adatokat
xsd_file az XML séma-definicíós állományok elérhetősége. Ez lehet lokális könyvtár, vagy URL is pl.: http://www.3szs.hu/fvh2office/
Visszatérési érték:
type_FI_error_codes
    long retval;
    char *xml;

    retval = FI_Initialize("tanúsítványadó", "zöldkártya", "zk", 0, "http://192.168.100.101/fvhport/");
    if (FI_OK == retval)
    {
        // .. futhat tovább a program
    }
    else
    {
        MessageBox(NULL, FIGetErrorText(), "HIBA", MB_OK);
        exit();
    }

long __stdcall FI_Terminate  ) 
 

modul zárás, erőforrások szabadítása

Figyelmeztetés:
Kilépés előtt kötelező hívni!
Visszatérési érték:
type_FI_error_codes

const char* __stdcall FIGetErrorText  ) 
 

utolsó hibaszöveg lekérdezés

Visszatérési érték:
hiba szövege

long __stdcall FIReadXmlStream const char *  filename,
const char *  xml_query_params,
char **  xml_data
 

gépjármű és ügyfél adat(ok) lekérdezése

A funkció által visszadott adatok XML formátumúak, kivéve abban az esetben, ha kritikus rendszerhiba miatt nem jött létre a result paraméterben a válasz. Ebben az esetben a függvény visszatérési értéke nem lehet FI_OK
Példa a funkció használatára:

Paraméterek:
filename xml állomány azonosítója
xml_query_params lekérdezés paramétereit tartalmaző xml állomány a szerkezetét a Lekérdezési paraméter séma adja meg.
xml_data xml adat-mutató, mely tartalmazza a lekérdezés eredménymutatóját. A következő hívás a puffer tartalmát felülírja, tehát további használat céljából le kell másolni a tartalmát.
Visszatérési érték:
type_FI_error_codes

long __stdcall FIWriteXmlStream const char *  filename,
const char *  xmldata,
char **  result
 

ügyfél és jármű törzsadatok rögzítése az FVH adatbázisban

A funkció az adatokat a XML formátumban várja, a választ a Adatbetöltés eredmény sémája szerint kapja vissza hívó.

Paraméterek:
filename xml állomány azonosítója
xmldata xml adatok
result xml formátumú eredmény
Visszatérési érték:
type_FI_error_codes


Projekt: Fvhxmlinterface - 0.5 Készült: 13 Oct 2005 Készítette:   3Sz-s Kft.